Χοιρομέρι Πιτσιλιάς (ΠΓΕ) κύβοι 200 γρ.

Χοιρομέρι Πιτσιλιάς (ΠΓΕ) κύβοι 200 γρ.

Το χρυσό προϊόν των αλλαντικών. Συνήθως παίρνει 3 μήνες για να ωριμάσει στο καπνιστήρι για να επιτευχθεί η απόλυτη γεύση του χοιρομεριού. Είναι το μόνο προϊόν το οποίο δεν επιδέχεται κανένα επιπρόσθετο ψήσιμο. Καταναλώνεται ως έχει.

€7.30
(Συμπ. 5% Φ.Π.Α.)

Το χρυσό προϊόν των αλλαντικών. Συνήθως παίρνει 3 μήνες για να ωριμάσει στο καπνιστήρι για να επιτευχθεί η απόλυτη γεύση του χοιρομεριού. Είναι το μόνο προϊόν το οποίο δεν επιδέχεται κανένα επιπρόσθετο ψήσιμο. Καταναλώνεται ως έχει.