Το χρυσό προϊόν των αλλαντικών. Συνήθως παίρνει 3 μήνες για να ωριμάσει στο καπνιστήρι για να επιτευχθεί η απόλυτη γεύση του χοιρομεριού. Είναι το μόνο προϊόν το οποίο δεν επιδέχεται κανένα επιπρόσθετο ψήσιμο. Καταναλώνεται ως έχει.