Το καλύτερο και πιο τρυφερό χοιρινό κομμάτι. Το πιο εκλεκτό από όλα τα αλλαντικά. Περνά απο ειδική διαδικασία για να διατηρηθεί από την αρχή ως το τέλος μακακό.