Το πιο ποιοτικό κομμάτι για μεζέ. Η γνωστή ποσυρτή κατά την Κυπριακή παράδοση.