Telephone :  +357 25 522 505
Address: Nicosia Street, 30, Agros, Limasol
Fax:  +357 25 522 506
Email: info@allantikatoudaskalou.com

View in map